سيستم مديريت فرآيند (bpms)
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
(BPMS) سامانه مدیریت فرآیند های کسب و کار سازمان

BPMS چیست؟

مخفف Business Process Management System است و به عنوان شاخه‌ای جدید از راهکارهای نرم‌افزاری مبتنی بر وب فناوری اطلاعات تلقی می‌گردد، که در یک کلام شرکت‌ها و سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا مراحلی چون مدلسازی(طراحی)، سازماندهی و مدیریت فرایندهای داخل و خارج سازمانی را به سادگی و با سرعت بسیار بالایی به انجام رسانند.

 

   مزایای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( BPMS )

برقراری ارتباط عمودی در سازمان: اگر بتوان فرآیندهای سازمان را با سرعت و سهولت مدیریت نمود، می‌توان استراتژی‌های مدیریت سازمان را به سرعت و سهولت در سطح میانی و عملیاتی اجرا نمود...


   مشکلات نبود سامانه مدیریت فرآیندها (BPMS)

سازمان سامانه های متعدد و حتی عالی دارد، اما سامانه ها از هم بی‌خبرند، و راهی برای ارتباط سامانه ها با یکدیگر وجود ندارد؛.....

 

  چگونه سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار / سازمان ( BPMS ) می تواند، مشکلات موجود را برطرف نماید و یا بهبود بخشد؟

طراحی و مدل‌سازی(Design and Modeling) فرآیند در محیط وب و به صورت کاملا گرافیکی و مطابق با استاندارد معروف

(BPMN(Business Process Modeling Notation؛......


     
چرا پارسه ؟

  (BPMS) اجرای موفق چندین پروژه ملی با استفاده از سامانه مدیریت فرآیندهای سازمان

تیم فنی و پشتیبانی مجرب، کارآزوموده و با تجربه پارسه رایانه

پس از کسب سال‌ها تجربه ارزشمنددر زمینه شناخت و پیاده‌سازی فرآیندهای سازمانی در سازمان‌ها و بنگاه‌های متعدد و مختلف، پارسه رایانه توس مفتخر است ضمن همکاری در زمینه شناخت، تجزیه تحلیل و طراحی، پیاده‌سازی، بازبینی و بهبود فرآیندها، دانش مرتبط با به کارگیری ابزار قدرتمند مدیریت فرآیندهای کسب و کار / سازمان(BPMS)، مربوط به هر یک از مراحل مذکور را نیز در اختیار سازمان‌ها قرار دهد 

سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( BPMS )، توانایی یکپارچگی با دیگر محصولات پارسه رایانه را دارد

است (XRM) استفاده یکپارچه از محصولات استراتژیک پارسه رایانه، پدید آورنده محصولی با عنوان